Raportoni DMCA

- Çfarë duhet të bëj nëse dua që ju të hiqni disa skedarë me të drejtë autori nga faqja juaj e internetit? 
Ju lutemi vini re se ne nuk mbajmë asnjë përmbajtje me të drejtë autori në këtë faqe interneti.

Materialet që ne publikojmë nuk përmbajnë të dhëna që mund të jenë të mbrojtura nga e drejta e autorit në asnjë mënyrë. Sidoqoftë, ne ofrojmë një shërbim për të hequr materialet nga faqja jonë e internetit nëse mbajtësi i të drejtës së autorit të përmbajtjes e kërkon këtë. Këto kërkesa për heqje janë të vlefshme vetëm nëse:

* Ju jeni ose kompania juaj është mbajtësi i të drejtës së autorit të përmbajtjes në fjalë.

* Ju na jepni URL-të e sakta për materialin, pa (nën)kategori, Ose çertifikatë autorsie.

* Ju na jepni emrat e plotë të përmbajtjes në fjalë.

* Ju na dërgoni kërkesën për heqje duke përdorur një adresë emaili të verifikueshme (p.sh. adresa@emrijuaj/kompania.com).

Nëse kërkesa juaj është në përputhje me të gjitha këto rregulla, dërgoni formularin e mëposhtëm të plotësuar. Ne i heqim postimet sa më shpejt që të mundemi, zakonisht brenda 48 orëve. Mbani në mend se ne mund të trajtojmë vetëm kërkesat për heqje që përputhen me rregullat e mësipërme.

Shpërndaje